/ Voeg Favorieten Toe / Deze pagina uitprinten
EdeLocatie
IngevuldType Contract
Vast Salaris (maandelijks)Salaris
2,647Keer bekeken

ID: 3918 : 1 juli 2020 20:42

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging waarbij alle samenwerkendeschoolbesturen zijn aangesloten. De regio-indeling voor het samenwerkingsverband is door he ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt. Formeel heet het samenwerkingsverband PO 2510. In het samenwerkingsverband werken 32 schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen. De schoolbesturen hebben invloed op het beleid en de koers van het samenwerkingsverband via de algemene ledenvergadering, de ALV (het toezichthoudend orgaan). De algemene ledenvergadering adviseert de directeur-bestuur (gevraagd en ongevraagd). Verder keurt zij de strategische doelstellingen van het Samenwerkingsverband goed, net als het Ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag.

Het bestuur is het ‘bevoegd gezag’ van de vereniging. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord in de statuten (die door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd). Samengevat is het bestuur verantwoordelijk voor missie, visie, strategie, organisatie en financieel beleid. Het bestuur legt plannen (zoals het Ondersteuningsplan, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag) ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. De ALV benoemt een commissie van toezicht (CvT) en de directeur- bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt de medewerkers van het samenwerkingsverband aan. De commissie van toezicht ziet toe op hoe beleid tot stand komt (processen en procedures) en de bedrijfsvoering.

 

Functieomschrijving

Administratieve en secretariaatswerkzaamheden:

 • Postverwerking;
 • Zorgt voor juiste communicatie;
 • Ontvangt bezoekers en verstrekt informatie;
 • Neemt telefoon aan, behandelt, analyseert en verwerkt vragen;
 • Bereidt vergaderingen en besprekingen voor, notuleert en werkt notulen uit;
 • Beheert administratieve gegevens op de website en overzichten;
 • Voert (werk)overleg, notuleert en werkt notulen uit.

 

Ondersteuning van de procescoördinator, de secretaresse leerlingenzaken en de steunpuntcoördinatoren:

Ondersteuning procescoördinator

 • reserveert ruimtes en maakt daarbij afspraken over apparatuur, tafelsetting en catering;
 • bezoekt zo nodig de locatie met de procescoördinator;
 • beheert mede de agenda van de procescoördinator;

Ondersteuning secretaresse leerling zaken in piektijden

 • koppelt dossiers van leerlingen aan de betreffende behandelaar/school;
 • maakt nieuwe dossier voor leerlingen (binnengekomen per post) van voorschoolse voorzieningen in ons administratiesysteem;
 • houdt overzichten bij betreffend afhandeling binnen 6 weken;
 • scant en verstuurt TLV’s en aan ouders en zet deze in het digitale leerlingdossier;

Ondersteuning steunpuntcoördinatoren

 • stelt mappen voor vergaderingen samen in opdracht van de directiesecretaresse;
 • verzamelt vergaderstukken, controleert de volledigheid en rappelleert wanneer zaken ontbreken;
 • zorgt, op verzoek, voor het plannen van afspraken en/of ruimtes;
 • datumprikkers

 

Functie eisen

 • Minimaal een MBO opleiding (secretarieel/ administratief)
 • Algemene vaktechnisch of administratief technische kennis van gangbare processen en procedures;
 • Een praktische bekendheid van organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie en (indien relevant) daarbuiten;
 • Inzicht in de werkwijze van een samenwerkingsverband;
 • Kennis van de Nederlandse taal en grammatica;
 • Vaardigheid in computergebruik en in het werken met verschillende softwareprogramma’s’;
 • Vaardigheid in het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van notulen, het naar eigen inzicht opstellen van brieven en in het opstellen van teksten/notities;
 • Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers;
 • Vaardigheid in het te woord staan van derden voor het afhouden en maken van afspraken.

 

Wat biedt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei ?

Een uitdagende functie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie. De honorering is schaal 5 van de cao Primair Onderwijs.

De functie is voor 24 uur per week. De gesprekken vinden plaats op 14 juli aanstaande.

 

Geïnteresseerd?

Enthousiast geworden? We zien je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt jouw motivatie en cv richten aan Elise van den Broek, elise@internetwerving.nl Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op!

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft het recruitment proces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien je in het functieprofiel past, wordt jouw CV (inclusief gespreksverslag) doorgestuurd naar de vacaturehouder. Deze zal eventuele vervolggesprekken met je voeren. Bij de juiste match treed je rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.