/ Voeg Favorieten Toe / Deze pagina uitprinten
Locatie
IngevuldType Contract
Vast Salaris (maandelijks)Salaris
4,628Keer bekeken

ID: 3374 : 12 juni 2019 12:07

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging waarbij alle samenwerkende schoolbesturen zijn aangesloten. De regio-indeling voor het samenwerkingsverband is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt. Formeel heet het samenwerkingsverband PO 2510. In het samenwerkingsverband werken 32 schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen. De schoolbesturen hebben invloed op het beleid en de koers van het samenwerkingsverband via de algemene ledenvergadering, de ALV (het toezichthoudend orgaan). De algemene ledenvergadering adviseert de directeur-bestuur (gevraagd en ongevraagd). Verder keurt zij de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband goed, net als het Ondersteuningsplan, de (meerjaren-)begroting en het jaarverslag.

 

Het bestuur is het ‘bevoegd gezag’ van de vereniging. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord in de statuten (die door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd). Samengevat is het bestuur verantwoordelijk voor missie, visie, strategie, organisatie en financieel beleid. Het bestuur legt plannen (zoals het Ondersteuningsplan, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag) ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. De ALV benoemt een commissie van toezicht (CvT) en de directeur bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt de medewerkers van het samenwerkingsverband aan. De commissie van toezicht ziet toe op hoe beleid tot stand komt (processen en procedures) en de bedrijfsvoering.

Functieomschrijving

 • Coördinatie bestuurssecretariaat;
 • Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling- en uitvoering;
 • Beslist bij/over: het ontwikkelen en implementeren van beleid en plannen en het verdedigen in diverse in- en externe organen, het voorbereiden van adviezen en besluiten voor de directeur-bestuurder voor, het bewaken van de voortgang en afhandeling van besluiten, processen en projecten en het budgetbeheer;
 • Kader: wet- en regelgeving en het ondersteuningsplan;
 • Verantwoording: aan de directeur-bestuurder over de bruikbaarheid van de bijdrage aan de beleidsontwikkeling en –uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van het bestuurssecretariaat.

Functie eisen

 • Minimaal een HBO opleiding, bij voorkeur WO;
 • Beschikt over minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbaar profiel;
 • Ervaring met bestuurlijke processen, politiek-bestuurlijke- en ambtelijke verhoudingen, binnen de lokale overheid;
 • Ervaring met proces en projectmanagement;
 • Veranderkundige vaardigheden;
 • Beheersing van beïnvloeding-strategieën;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van kwaliteitssystemen en de implementatie hiervan;
 • ICT vaardig en mediawijs;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wat biedt Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei ?

Een uitdagende functie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie.
Honorering in schaal 11 van de cao voor Primair Onderwijs.

Geïnteresseerd?

Enthousiast geworden? We zien je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt jouw motivatie en cv richten aan Nicole de Jong, nicole@internetwerving.nl  

 

Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op!

Opdrachtgever heeft het recruitment proces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien je in het functieprofiel past, wordt jouw CV (inclusief gespreksverslag) doorgestuurd naar de vacaturehouder. Deze zal eventuele vervolggesprekken met je voeren.
Bij de juiste match treed je rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.