/ Voeg Favorieten Toe / Deze pagina uitprinten
RhenenLocatie
IngevuldType Contract
Vast Salaris (maandelijks)Salaris
4,975Keer bekeken

ID: 3371 : 29 mei 2019 11:37

SBO de Dijk in Wageningen is sinds 1 augustus 2004 onderdeel van de Stichting Partners Primair Onderwijs de Link. Op de SBO de Dijk zitten rond de 90 tot 100 leerlingen verdeeld over 7 groepen. In deze stichting zijn tien openbare scholen voor primair onderwijs ondergebracht vanuit de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. PPO de Link is een werkgever met korte lijnen en oog voor de medewerkers. Inhoud staat voorop, zo goed mogelijk onderwijs geven. Van en met elkaar leren is belangrijk, evenals werkplezier.

SBO de Dijk is in ontwikkeling naar een expertisecentrum. Hiertoe zijn de afgelopen vier jaren vele stappen gezet. De verbinding met Basisonderwijs en Speciaal onderwijs is hierin belangrijk. De uitdaging ligt erin om vanuit visie zowel verdere stappen te zetten als ook te zorgen voor borging.

De directeur geeft leiding en sturing aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces, is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement en draagt zorg voor de beleidsontwikkeling namens het bestuur.

Functie eisen

Strategisch inzicht

 • beschikt over strategisch inzicht
 • kan lijnen naar de toekomst uitzetten
 • anticipeert op (landelijke) ontwikkelingen, vertaalt deze naar de school en naar de lokale situatie en de regio
 • levert een bijdrage aan het beleid van de stichting
 • vertaalt beleid naar alle niveaus in de organisatie
 • zoekt de samenwerking met maatschappelijke partners

Kwaliteitsgericht

 • beschikt over ervaring in SBO/SO
 • streeft bewust en gemotiveerd kwaliteitsbeleid na
 • stimuleert, begeleidt, borgt en beoordeelt de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van de medewerkers
 • is vakkundig
 • zet nieuwe ontwikkelingen in gang

Intrapersoonlijk

 • onderscheidt hoofd- en bijzaken
 • is ambitieus en betrokken
 • bouwt aan netwerkrelaties en onderhoudt deze
 • opereert in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen

Interpersoonlijk

 • is een persoonlijk leider
 • werkt op basis van deskundigheid en vanuit kracht
 • zorg voor open communicatie naar leerlingen, ouders, team en andere stakeholders
 • is een teamplayer: teambelang staat hoog, bottom-up, positieve mindset
 • is representatief en is in staat om de organisatie naar binnen en buiten te vertegenwoordigen

Leidinggeven aan professionals

 • weet balans te vinden tussen empathie en zakelijk handelen
 • delegeert
 • stimuleert initiatieven
 • biedt medewerkers de mogelijkheden om hun professionaliteit optimaal in te zetten in de organisatie
 • is besluitvaardig

Leidinggeven vanuit visie

 • werkt vanuit ontwikkelde (en verder te ontwikkelen) visie, houdt deze levend en kan deze visie vertalen naar strategisch beleid
 • is als bruggenbouwer in staat om verbindingen te leggen en onderhouden, kan de visie van de school in- en extern uitdragen

Wat biedt SBO de Dijk?

 • Een functie van directeur op de SBO de Dijk met schaalniveau DB.
 • Een dynamische en uitdagende werkplek in een professionele leeromgeving.
 • Betrokken leerkrachten en een groot collegiaal team.
 • Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Een school waarbij we de zorg voor kinderen en elkaar belangrijk vinden.
 • Ondersteuning vanuit de Stichting, die als werkgever alle kansen biedt tot verdere ontplooiing.

Om een beeld te krijgen van de school kunt u kijken op Promofilm SBO de Dijk.

Geïnteresseerd?

Enthousiast geworden? We zien je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt jouw motivatie en CV richten aan Dorien de Jong, emailadres dorien@internetwerving.nl.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact met ons op!

Opdrachtgever heeft het recruitment proces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien je in het functieprofiel past, wordt jouw CV (inclusief gespreksverslag) doorgestuurd naar de vacaturehouder. Deze zal eventuele vervolggesprekken met je voeren.
Bij de juiste match treed je rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.