Privacy Statement I-recruiting BV

In het kader van de nieuwe wetgeving geven wij hieronder aan wat ons Privacybeleid is wanneer u ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen.

Alle persoonsgegevens die wij ontvangen behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

Technische informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat wij persoonsgegevens van u ontvangen. Wij verzamelen slechts niet-identificeerbare informatie over de gebruiker van de website, zoals IP-adressen, de datum en tijd van uw toegang tot onze website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar onze website (zoals het webformulier om contact met ons te krijgen). Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens van personen die bij ons solliciteren op één van de vacatures die wij op dat moment in opdracht hebben gedurende de periode van de werving.

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in werkgerelateerde dienstverlening. Denk hierbij aan vacaturebanken of LinkedIn. In dit geval zullen we benaderen of u interesse heeft in de betreffende vacature bij de betreffende opdrachtgever. Heeft u geen interesse dan slaan wij uw gegevens niet op.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Het gaat met name om uw CV en alle relevante informatie die u daarom heen aan ons verstrekt die van belang zijn voor ons en onze  opdrachtgever een goede afweging te maken of u passend bent in het gewenste profiel.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met de opdrachtgever en de vacature waar u zelf op heeft gesolliciteerd of waar wij u op publieke middelen specifiek voor hebben benaderd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijn die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Zo bewaren wij profielen van kandidaten nog maximaal 4 weken na het sluiten van de wervingsprocedure.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

I-recruiting verwerkt de persoonsgegevens van betrokken die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

  • namen, contactgegevens, functies van contactpersonen, contactmomenten en de zakelijke inhoud daarvan

Wij verstrekken deze informatie nooit aan derden tenzij we dat wettelijk verplicht zijn

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

voor kandidaten en zakelijke relaties:

U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij u inzicht kunnen geven welke gegevens wij van u hebben opgeslagen zodat u hier eventueel wijzigingen aan kunt doorgeven of ze door ons kunt laten verwijderen.

 

Oktober 2019